Индустриални покрития антиграфити

Как покритието антиграфити KTX 30 освежава увредените и избледнели повърхности?

Анти-графити KTX 30 покритие за повредени, избледнели, окислени повърхности има свойства за възстановяване на естествения външен вид, включително прозрачни субстрати като поликарбонати, както и неабсорбиращи субстрати като ламинати, пластмаси, лакове, прахове, полиуретани, епоксиди, гранит и т.н.
Следващите снимки показват как прозрачността на повредените акустични панели се увеличава, когато се нанасят върху покритието им с антиграфити KTX 30. Филмът е напълно прозрачен с дебелина от 2 до 8 μm.