Индустриални покрития антиграфити

Покритие антиграфити KTX 07 – трайна система

Label of anti-graffiti coating KTX 07

Най-универсалното покритие антиграфити.

В резултат на научни изследвания, подкрепени от многобройни тестове, нашата фирма разработи модерно покритие антиграфити KTX 07.

Най-важните качества и предимства на покритието антиграфити KTX 07:

 • трайна синтетична система, позволяваща многократно отстраняване на бои за графити - до 100 цикъла,
 • еднокомпонентен препарат - не е необходимо смесване на съставки, не генерира загуби, свързани с втвърдяването на неизползваното количество препарат в определеното време - Лесно се нанася,
 • образува безцветен слой антиграфити, от който лесно се почиства боята за графити,
 • бързосъхнещо, втвърдява се под въздействието на влагата във въздуха,
 • паропропускливо,
 • почистване на бои за графити само с вода или с препарати за премахване на графити,
 • антиадхезионно, характеризира се с антиплакатен ефект - лепящите ленти и лепилата за плакати трудно се залепват върху защитената повърхност.
 • устойчиво на UV лъчение, не пожълтява,
 • 20 годишна трайност,
 • висока устойчивост на химични вещества,
 • много добри параметри за нанасяне: от - 5 до +30°C,
 • версия: матова, блясък, цвят от палета RAL,
 • екологосъобразно - не се изисква употребата на агресивни препарати, базиращи на разтворители или киселини за отстраняване на графитите,
 • безопасно при почистване на боите за графити - не е необходима употребата на разтворители, които имат вредно въздействие върху дихателните пътища, кожата и очите,
 • нанасяне с помощта на валяк, четка, въздушно и безвъздушно пръскане
 • предназначено за използване върху различни повърхности,
 • притежава Техническо Одобрение на Института за Строителство на Пътища и Мостове № IBDIM-KOT-2022/0841,
 • сертифицирано - притежава маркировка - строителен знак В.

Покритието антиграфити KTX 07 притежава Техническо Одобрение на Института за Строителство на Пътища и Мостове - държавен документ, позволяващ използване на покритието KTX 07 между другото в инженерните обекти и в метрото.

 

 

За получаване на Техническо Одобрение бе необходимо провеждане на много изпитвания на покритието антиграфити KTX 07 в съответствие с изброените по-долу стандарти:

 • PN-EN 1062-3:2008 Бои и лакове.-- Лаковобояджийски материали и системи за външна зидария и бетон. -- Част 3: Определяне на водопропускливост.
 • PN-EN 1542:2000 Продукти и системи за защита и ремонт на бетонни конструкции -- Методи за изпитване -- Измерване на адхезия чрез откъсване.
 • PN-EN 1767:2008 Продукти и системи за защита и ремонт на бетонни конструкции -- Методи за изпитване -- Инфрачервен анализ.
 • PN-EN ISO 2811-1:2012 Бои и лакове -- Определяне на плътността -- Част 1: Метод с пикнометър.
 • PN-EN ISO 3219:2000 Пластмаси - Полимери/смоли в течно състояние, емулсия или дисперсия - Определяне на вискозитета с ротационен вискозиметър при определен градиент на скоростта.
 • PN-EN ISO 3251:2008 Бои, лакове и пластмаси. Определяне на съдържанието на нелетливи вещества.
 • PN-EN ISO 7783:2012 Бои и лакове -- Определяне на свойствата на пропускливост на водна пара - - Метод с използване на съд.
 • PN-EN ISO 9001:2009 Системи за управление на качеството -- Изисквания.
 • ASTM D6578 Standard Practice for Determination of Graffiti Resistance.

В процеса за одобрение са използвани следните изпитателни процедури:

 • Изпитателна процедура IBDiM PB/TM-1/13 Оценка на защитното покритие след теста за мразоустойчивост.

В процеса за одобрение са използвани докладите от изпитванията на строителния продукт:

 • Изпитвания IBDiM, Доклад IBDiM 2016.

 

Summary of anti-graffiti coating properties:

Table of anti-graffiti coatings