Индустриални покрития антиграфити

Покритие антиграфити KTX 30 – трайна система

Основното предимство на това покритие антиграфити е изключителната прозрачност.

Най-важните качества и предимства на покритието антиграфити KTX 30:

 • трайна изоморфна система, позволяваща многократно отстраняване на боите за графити,
 • еднокомпонентен препарат - не е необходимо смесване на съставки, не генерира загуби, свързани с втвърдяването на неизползваното количество препарат в определеното време - Лесно нанасяне,
 • образува тънко безцветно покритие антиграфити с дебелина ок. 2 - 5 μm, лесно за измиване,
 • за пълна защита е достатъчен 1 слой покритие,
 • бързоизсъхващо, сухо в рамките на 15 минути,
 • изключителна покривна способност до 111 m²/L,
 • паропропускливо,
 • почистване на боите за графити с химични чистители,
 • антиадхезионно, улеснява отстраняването на лепящи ленти и плакати,
 • устойчиво на UV лъчение, не пожълтява,
 • трайност минимум 10 години,
 • устойчиво на химични вещества,
 • притежава антистатични качества,
 • версия на покритието: матово или с блясък,
 • обновява увредените, избледнели, окислени повърхности като отново им придава естествен блясък,
 • нанасяне с помощта на валяци от микрофибър, тъкани от тип микрофибър, пръскане с ниско налягане HVLP,
 • подходящо за използване върху всички неабсорбиращи повърхности, включително върху полиран гранит,
 • не води до загуба или оптична деформация на покритите прозрачни повърхности, в това число стъкло, поликарбонат и т.н.
 • НАЦИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА IBDiM-KOT-2020/0551 Институт за строителство на пътища и мостове,
 • сертифицирано - притежава маркировка - строителен знак В.

 

 

 

Примери за начини на нанасяне на покритието антиграфити KTX 30

 

 

 

 

 

 

За получаване на Техническо Одобрение бе необходимо провеждане на много изпитвания на покритието антиграфити KTX 30 в съответствие с изброените по-долу стандарти:

 • PN-EN 1062-3:2008 Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за външна зидария и бетон. Част 3: Определяне на водопропускливост.
 • PN-EN 1542:2000 Продукти и системи за защита и ремонт на бетонни конструкции -- Методи за изпитване -- Измерване на адхезия чрез откъсване.
 • PN-EN 1767:2008 Продукти и системи за защита и ремонт на бетонни конструкции -- Методи за изпитване -- Инфрачервен анализ.
 • PN-EN ISO 2811-1:2012 Бои и лакове -- Определяне на плътността -- Част 1: Метод с пикнометър.
 • PN-EN ISO 3219:2000 Пластмаси - Полимери/смоли в течно състояние, емулсия или дисперсия - Определяне на вискозитета с ротационен вискозиметър при определен градиент на скоростта.
 • PN-EN ISO 3251:2008 Бои, лакове и пластмаси. Определяне съдържанието на нелетливи вещества.
 • PN-EN ISO 7783-2:2001 Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за външна зидария и бетон - Част 2: Определяне и класификация на коефициента на пропускане на водна пара (паропропускливост).
 • PN-EN ISO 7783:2012 Бои и лакове -- Определяне на свойствата на пропускливост на водна пара - - Метод с използване на съд.
 • PN-EN ISO 9001:2009 Системи за управление на качеството -- Изисквания.
 • PN-EN ISO 9001:2009/AC:2009 Системи за управление на качеството -- Изисквания.
 • ASTM D6578 Standard Practice for Determination of Graffiti Resistance.

В процеса за одобрение са използвани следните изпитателни процедури:

 • Изпитателна процедура IBDiM PB/TM-1/13 Оценка на защитното покритие след теста за мразоустойчивост.

В процеса за одобрение са използвани докладите от изпитванията на строителния продукт:

 • Изпитвания IBDiM, Доклад IBDiM № TM4/32/2014.

 

Summary of anti-graffiti coating properties:

Table of anti-graffiti coatings