Průmyslové antigraffiti nátěry

Antigraffiti nátěr KTX 07 – trvanlivý systém

Label of anti-graffiti coating KTX 07

Nejvšestrannější antigraffiti nátěr.

Naše firma na základě vědeckých výzkumů doložených mnoha zkouškami vyvinula moderní antigraffiti nátěr KTX 07.

Nejdůležitější vlastnosti a přednosti antigraffiti nátěru KTX 07:

 • syntetický trvanlivý systém umožňuje mnohonásobné odstraňování graffiti – až 100 cyklů,
 • jednosložkový přípravek – nevyžaduje smíchání složek, negeneruje žádné ztráty spojené s vytvrzením nátěru nezpracovaného ve stanoveném čase – Snadná aplikace,
 • tvoří bezbarvou vrstvu antigraffiti nátěru, ze které se snadno odstraňuje graffiti,
 • rychleschnoucí, vytvrzovaný působením vlhkosti obsažené ve vzduchu,
 • paropropustný,
 • odstranění graffiti čistou vodou nebo antigraffiti odstraňovače,
 • antiadhezní, tvoří antiplakátový efekt – lepicí pásky a lepidla na plakáty se obtížněji lepí na chráněný povrch,
 • odolný vůči UV záření, nežloutne,
 • životnost 20 let,
 • vysoká chemická odolnost,
 • velmi dobré parametry aplikace: již od −5 do +30 °C,
 • verze povrchové úpravy: mat, lesk, barva z palety RAL,
 • ekologický – nevyžaduje použití agresivních přípravků na bázi rozpouštědel a kyselin k odstraňování graffiti,
 • bezpečný při odstraňování graffiti – není třeba používat rozpouštědla působící škodlivě na dýchací cesty, kůži a oči,
 • aplikace pomocí válečku, štětce, vzduchovým a bezvzduchovým nástřikem,
 • pro použití na různé podklady,
 • má technické schválení Institutu pro výstavbu silnic a mostů č. IBDIM-KOT-2022/0841,
 • certifikován – je označen stavební značkou B.

Antigraffiti nátěr KTX 07 má technické schválení Institutu pro výstavbu silnic a mostů – národní certifikát povolující používání nátěru KTX 07 mimo jiné na inženýrských objektech a v metru.

 

 

 

Získání schválení vyžadovalo provedení pro antigraffiti nátěr KTX 07 mnoha zkoušek v souladu s níže uvedenými normami:

 • PN-EN 1062-3:2008 Barvy a laky – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy používané pro vnější zdivo a beton – Část 3.: Stanovení propustnosti vody.
 • PN-EN 1542:2000 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou.
 • PN-EN 1767:2008 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – Infračervená analýza.
 • PN-EN ISO 2811-1:2012 Barvy a laky – Stanovení hustoty – Část 1.: Pyknometrická metoda.
 • PN-EN ISO 3219:2000 Umělé hmoty – Polymery/pryskyřice v kapalném stavu nebo jako emulze anebo disperze – Stanovení viskozity pomocí rotačního viskozimetru při stanovené rychlosti srážení.
 • PN-EN ISO 3251:2008 Nátěrové hmoty a plasty – Stanovení obsahu netěkavých látek.
 • PN-EN ISO 7783:2012 Nátěrové hmoty – Stanovení vlastností prostupu vodní páry – Metoda s použitím kelímku.
 • PN-EN ISO 9001:2009 Systémy řízení jakosti – Požadavky.
 • ASTM D6578 Standard Practice for Determination of Graffiti Resistance.

Ve schvalovacím řízení byly použity zkušební postupy:

 • Zkušební postup IBDiM PB/TM-1/13 Hodnocení stavu ochranného nátěru (nebo omítky) po zkoušce mrazuvzdornosti.

Ve schvalovacím řízení byly použity zprávy o zkouškách stavebního výrobku:

 • Zkoušky IBDiM, Zpráva IBDiM 2016.

 

Summary of anti-graffiti coating properties:

Tabela powłok antygraffiti