Průmyslové antigraffiti nátěry

Antigraffiti nátěr KTX 30 – trvanlivý systém

Výjimečná průsvitnost je hlavní předností tohoto antigraffiti nátěru.

Nejdůležitější vlastnosti a přednosti antigraffiti nátěru KTX 30:

 • trvanlivý izomorfní systém umožňuje mnohonásobné odstraňování graffiti,
 • jednosložkový přípravek – nevyžaduje smíchání složek, negeneruje žádné ztráty spojené s vytvrzením nátěru nezpracovaného ve stanoveném čase – Snadná aplikace,
 • tvoří tenkou asi 2 - 5 μm bezbarvou, snadno omyvatelnou vrstvu antigraffiti nátěru,
 • jedna vrstva nátěru stačí na úplnou ochranu,
 • rychleschnoucí, suchý během 15 minut,
 • výjimečná vydatnost na 111 m²/l,
 • paropropustný,
 • odstraňování graffiti chemickými odstraňovači nátěru,
 • antiadhezní, usnadňuje odstraňování lepicích pásek a plakátů,
 • odolný vůči UV záření, nežloutne,
 • životnost alespoň 10 let,
 • chemicky odolný,
 • má antistatické vlastnosti,
 • verze povrchové úpravy: mat a lesk,
 • obnovuje zničené, zmatněné, oxidované povrchy a dodává jim přirozený lesk,
 • aplikace pomocí válečku z mikrovlákna, tkanin z mikrovlákna, nízkotlakého nástřiku HVLP,
 • pro použití na všechny nesavé podklady, včetně leštěné žuly,
 • nezpůsobuje ztráty nebo optickou deformaci natíraných transparentních povrchů, včetně např. skla, polykarbonátů atp.,
 • NÁRODNÍ TECHNICKÉ HODNOCENÍ IBDiM-KOT-2020/0551 Institut silničních a mostních staveb,
 • certifikovaný – je označen stavební značkou B.

 Jak funguje antigraffiti nátěr KTX 30?
Příklady použití a fungování na podkladech natřených nátěrem KTX 30

 

 

Jak antigraffiti nátěr KTX 30 obnovuje zničené a zmatněné povrchy?
Příklad zmatněných a poškrábaných polykarbonátových protihlukových stěn

 

Příklady metod aplikace antigraffiti nátěru KTX 30

 

 

 

 

 

 

Získání schválení vyžadovalo provedení mnoha zkoušek pro antigraffiti nátěr KTX 30 v souladu s níže uvedenými normami:

 • PN-EN 1062-3:2008 Barvy a laky – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy používané pro vnější zdivo a beton – Část 3.: Stanovení propustnosti vody.
 • PN-EN 1542:2000 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou.
 • PN-EN 1767:2008 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – Infračervená analýza.
 • PN-EN ISO 2811-1:2012 Barvy a laky – Stanovení hustoty – Část 1.: Pyknometrická metoda.
 • PN-EN ISO 3219:2000 Umělé hmoty – Polymery/pryskyřice v kapalném stavu nebo jako emulze anebo disperze – Stanovení viskozity pomocí rotačního viskozimetru při stanovené rychlosti srážení.
 • PN-EN ISO 3251:2008 Nátěrové hmoty a plasty – Stanovení obsahu netěkavých látek.
 • PN-EN ISO 7783-2:2001 Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a beton – Část 2.: Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru (permeability).
 • PN-EN ISO 7783:2012 Nátěrové hmoty – Stanovení vlastností prostupu vodní páry – Metoda s použitím kelímku.
 • PN-EN ISO 9001:2009 Systémy řízení jakosti – Požadavky.
 • PN-EN ISO 9001:2009/AC:2009 Systémy řízení jakosti – Požadavky.
 • ASTM D6578 Standard Practice for Determination of Graffiti Resistance.

Ve schvalovacím řízení byly použity zkušební postupy:

 • Zkušební postup IBDiM PB/TM-1/13 Hodnocení stavu ochranného nátěru (nebo omítky) po zkoušce mrazuvzdornosti.

Ve schvalovacím řízení byly použity zprávy o zkouškách stavebního výrobku:

 • Zkoušky IBDiM, Zpráva IBDiM č. TM4/32/2014.

 

Summary of anti-graffiti coating properties:

Tabela powłok antygraffiti