Βιομηχανικές επιστρώσεις αντιγκράφιτι

Αντιγκράφιτι επίστρωση KTX 07 – ανθεκτικό σύστημα

Label of anti-graffiti coating KTX 07

Η πιο ολοκληρωμένη αντιγκράφιτι επίστρωση.

Η εταιρεία μας μέσα από την έρευνα που υποστηρίζεται από πολλές δοκιμές έχει αναπτύξει ένα εξελιγμένο αντιγκράφιτι χρώμα KTX 07.

Βασικά χαρακτηριστικά και προσόντα της αντιγκράφιτι επίστρωσης KTX 07

 • ανθεκτικό συνθετικό σύστημα επιτρέπει πολλαπλή απομάκρυνση των χρωμάτων γκράφιτι - έως 100 κύκλους,
 • σκεύασμα ενός συστατικού - δεν απαιτεί ανάμιξη συστατικών, δεν δημιουργεί απώλειες που συνδέονται με την σκλήρυνση της επίστρωσης που δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα - Εύκολη Εφαρμογή.
 • σχηματίζει μια διαυγή διαυγές επίστρωση αντιγκράφιτι, από την οποία εύκολα αφαιρείται κάθε γκράφιτι.
 • γρήγορης ξήρανσης, σκληρύνει υπό την επίδραση υγρασίας από τον αέρα
 • διαπερατή από τους υδρατμούς,
 • αφαίρεση χρωμάτων γκράφιτι με νερό ή διαλύτες κατά των γκράφιτι,
 • αντικολλητική, δημιουργεί επίδραση κατά των αφισών - ταινίες και κόλλες για αφίσες πιο δύσκολο κολλάνε στην επεξεργασμένη επιφάνεια.
 • ανθεκτική στην ακτινοβολία UV, δεν κιτρινίζει,
 • 20 χρόνια διάρκεια ζωής,
 • υψηλή χημική αντοχή,
 • πολύ καλές παράμετροι εφαρμογής: ήδη από - 5 έως + 30 ° C
 • έκδοση φινιρίσματος: ματ, γυαλιστερό, χρώμα RAL,
 • οικολογική - δεν απαιτεί τη χρήση των επιθετικών σκευασμάτων με βάση διαλύτες, οξέα για την απομάκρυνση του γκράφιτι,
 • ασφαλή κατά την αφαίρεση χρωμάτων γκράφιτι - δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε διαλύτες που είναι τοξικοί για το αναπνευστικό σύστημα, το δέρμα και τα μάτια,
 • εφαρμογή με πινέλο, ρολό, ψεκασμό με αέρα και χωρίς αέρα.
 • για χρήση σε διάφορα υποστρώματα.
 • κατέχει την Τεχνική Έγκριση του Ινστιτούτου για την κατασκευή δρόμων και γεφυρών [Instytut Budowy Dróg i Mostów] υπ’ αριθμ. IBDIM-KOT-2022/0841,
 • πιστοποιημένη - κατέχει το οικοδομικό σήμα B.

Η αντιγκράφιτι επίστρωση X 07 κατέχει την Τεχνική έγκριση του Ινστιτούτου για την κατασκευή δρόμων και γεφυρών [Instytut Budowy Dróg i Mostów] - δημόσιο έγγραφο που επιτρέπει τη χρήση της επίστρωσης 07 KTX μεταξύ άλλων επιστρώσεων σε μηχανικά έργα και στο μετρό.

 

 

Για την απόκτηση της Τεχνικής Έκκρισης η αντιγκράφιτι επίστρωση 07 KTX έπρεπε να περάσει πολλές δοκιμές σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

 • EN 1062-3:2008 Χρώματα και βερνίκια -- Υλικά επικάλυψης και συστήματα επιστρώσεων που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους σε τοίχους και σκυρόδεμα - Μέρος 3: Προσδιορισμός της διαπερατότητας του νερού.
 • EN 1542:2000 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής -- Θερμική συμβατότητα μετρημένη ως πρόσφυση
 • EN 1767:2008 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής -- Ανάλυση στο υπέρυθρο
 • EN ISO 2811-1: 2012 Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός της πυκνότητας - Μέρος 1: Πυκνομετρική μέθοδος.
 • EN ISO 3219:2000 Πλαστικά - Πολυμερή/ρητίνες σε υγρή κατάσταση ή ως γαλακτώματα ή διασπορές - Προσδιορισμός του ιξώδους χρησιμοποιώντας ένα περιστροφικό ιξωδόμετρο με καθορισμένο ρυθμό διάτμησης.
 • EN ISO 3251:2008 Χρώματα, βερνίκια και πλαστικά - Προσδιορισμός περιεκτικότητας των μη-πτητικών ουσιών.
 • EN ISO 7783: 2012 Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων υδρατμοπερατότητας - μέθοδος κυττάρων.
 • EN ISO 9001:2009 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας -- Απαιτήσεις.
 • ASTM D6578 Standard Practice for Determination of Graffiti Resistance.

Κατά τη διαδικασία έγκρισης χρησιμοποιήθηκαν οι εξής διαδικασίες δοκιμών:

 • Η διαδικασία δοκιμής IBDiM PB/TM-1/13 Αξιολόγηση της προστατευτικής επικάλυψης (ή επιχρίσματος) μετά τη δοκιμή αντοχής στον παγετό.

Κατά τη διαδικασία έγκρισης χρησιμοποιήθηκαν οι εξής εκθέσεις δοκιμών του δομικού προϊόντος:

 • Δοκιμές IBDiM, Έκθεση IBDiM 2016.

 

Summary of anti-graffiti coating properties:

Table of anti-graffiti coatings