Βιομηχανικές επιστρώσεις αντιγκράφιτι

Αντιγκράφιτι επίστρωση KTX 30 – ανθεκτικό σύστημα

Εξαιρετική διαφάνεια είναι το κύριο πλεονέκτημα αυτής της αντιγκράφιτι επίστρωσης.

Βασικά χαρακτηριστικά και προσόντα της αντιγκράφιτι επίστρωσης KTX 30:

 • ανθεκτικό ισομορφικό σύστημα επιτρέπει την πολλαπλή απομάκρυνση των χρωμάτων γκράφιτι,
 • σκεύασμα ενός συστατικού - δεν απαιτεί ανάμιξη συστατικών, δεν δημιουργεί απώλειες που συνδέονται με την σκλήρυνση της επίστρωσης που δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα - Εύκολη Εφαρμογή.
 • δημιουργεί ένα λεπτό, περίπου. 2 - 5 μm, άχρωμο, εύκολα πλενόμενο στρώμα της αντιγκράφιτι επίστρωσης.
 • 1 στρώμα επίστρωσης είναι επαρκές για την πλήρη προστασία.
 • γρήγορη ξήρανση, ξηρή μέσα σε 15 λεπτά,
 • εξαιρετική απόδοση και 111 τ.μ. / L
 • διαπερατή από τους υδρατμούς,
 • αφαίρεση χρωμάτων γκράφιτι με χημικά μέσα αφαίρεσης,
 • αντικολλητική, διευκολύνει την απομάκρυνση ταινιών και αφισών,
 • ανθεκτική στην ακτινοβολία UV, δεν κιτρινίζει,
 • τουλάχιστον 10 χρόνια διάρκεια ζωής,
 • ανθεκτική χημικώς,
 • έχει αντιστατικές ιδιότητες,
 • Έκδοση φινιρίσματος: ματ και γυαλιστερό,
 • ανανεώνει κατεστραμμένες, τραχείες, οξειδωμένες επιφάνειες δίνοντάς τους μια φυσική λάμψη και πάλι,
 • εφαρμογή με κυλίνδρους μικροϊνών, ύφασμα μικροϊνών, HVLP χαμηλής πίεσης,
 • για χρήση σε όλες τις μη-απορροφητικές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου γυαλισμένου γρανίτη,
 • δεν οδηγεί σε απώλεια ή οπτική παραμόρφωση της επιστρωμένης διαφανής επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένου π.χ. γυαλιού, πολυανθρακικών, κλπ,
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ IBDiM-KOT-2020/0551 Road and Bridge Building Institute,
 • πιστοποιημένη - κατέχει το οικοδομικό σήμα B.

 

 

 

Παραδείγματα μεθόδων εφαρμογής της αντιγκράφιτι επίστρωσης KTX 30

 

 

 

 

 

 

Για την απόκτηση της Τεχνικής Έκκρισης η αντιγκράφιτι επίστρωση 30 KTX έπρεπε να περάσει πολλές δοκιμές σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

 • EN 1062-3:2008 Χρώματα και βερνίκια -- Υλικά επικάλυψης και συστήματα επιστρώσεων που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους σε τοίχους και σκυρόδεμα - Μέρος 3: Προσδιορισμός της διαπερατότητας του νερού.
 • EN 1542:2000 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής -- Θερμική συμβατότητα μετρημένη ως πρόσφυση
 • EN 1767:2008 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής -- Ανάλυση στο υπέρυθρο
 • EN ISO 2811-1: 2012 Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός της πυκνότητας - Μέρος 1: Πυκνομετρική μέθοδος.
 • EN ISO 3219:2000 Πλαστικά - Πολυμερή/ρητίνες σε υγρή κατάσταση ή ως γαλακτώματα ή διασπορές - Προσδιορισμός του ιξώδους χρησιμοποιώντας ένα περιστροφικό ιξωδόμετρο με καθορισμένο ρυθμό διάτμησης.
 • EN ISO 3251:2008 Χρώματα, βερνίκια και πλαστικά - Προσδιορισμός περιεκτικότητας των μη-πτητικών ουσιών.
 • EN ISO 7783-2:2001 Χρώματα και βερνίκια -- Υλικά επικάλυψης και συστήματα επιστρώσεων που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους σε τοίχους και σκυρόδεμα - Μέρος 2: Προσδιορισμός και ταξινόμηση του συντελεστή της υδρατμοπερατότητας (διαπερατότητα).
 • EN ISO 7783: 2012 Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων υδρατμοπερατότητας - μέθοδος κυττάρων.
 • EN ISO 9001:2009 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας -- Απαιτήσεις.
 • EN ISO 9001:2009 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας -- Απαιτήσεις.
 • ASTM D6578 Standard Practice for Determination of Graffiti Resistance.

Κατά τη διαδικασία έγκρισης χρησιμοποιήθηκαν οι εξής διαδικασίες δοκιμών:

 • Η διαδικασία δοκιμής IBDiM PB/TM-1/13 Αξιολόγηση της προστατευτικής επικάλυψης (ή επιχρίσματος) μετά τη δοκιμή αντοχής στον παγετό.

Κατά τη διαδικασία έγκρισης χρησιμοποιήθηκαν οι εξής εκθέσεις δοκιμών του δομικού προϊόντος:

 • Δοκιμές IBDiM, Έκθεση IBDiM υπ’ αριθμ. TM4/32/2014.

 

Summary of anti-graffiti coating properties:

Table of anti-graffiti coatings